Váš partner pre odborné poradenstvo, consulting, prácu a ľudské zdroje.

O nás

Obchodná spoločnosť Personella s.r.o. je poskytovateľom komplexných poradenských, konzultačných a personálnych služieb a partnermi po celom Slovensku, Rakúsku, Nemecku, Taliansku a v iných okolitých krajinách. Ako personálna agentúra a agentúra dočasného zamestávania sme flexibilným a spoľahlivým partnerom pre spoločnosti všetkých veľkostí a z každého odvetvia. Súkromným osobám punúkame poradenské, účtovnícke, jazykové a administratívne služby. Ponúkame priame zamestnávanie a aj sprostredkovanie práce. Spolupracujeme s veľkým počtom špedícii. V sektore opatrovania a strarostlivosti sa aktívne venujeme súkromným domácnostiam a zdravotníckym organizáciám a inštitúciám. Každý z nás má dlhoročné skúsenosti vo svojej špecializácii. Máme širokú sieť partnerov. Môžeme tiež ponúknuť sprostredkovanie zákaziek, subdodávateľov, ako aj remeselné služby. Taktiež ponúkame nadštandardné poradenstvo pre podnikanie v Nemecku, preklady a preberanie administratívy.

Čo robíme

Sme personálna agentúra, agentúra dočasného zamestnávania a consultingová spoločnosť. Prijímame a sprostredkujeme skúsených pracovníkov z celej Európy, zo všetkých profesií a s rôznou kvalifikáciou od asistentov, kvalifikovaných pracovníkov a odborníkov až po stredný a vrcholový management. Spoločnosť Personella vám zaručuje rýchly čas odozvy na otázky, postupy výberu žiadateľov a svedomité, ako aj efektívne a nákladovo zaujímavé personálne riešenia. Našou špecialitou je doprava, logistika, hotely a gastronómia. Sprostredkujeme tiež prácu pre lekárov do špeciálnych kliník a zdravotných zariadení, pre zdravotné sestry a opatrovateľky pre domácu starostlivosť, intenzívnu starostlivosť a pomoc v domácnosti. Spolupracujeme so školami a výchovnými inštitúciami. Intenzívne sa venujeme integračnej práci s mladistvými. U nás má šancu každý, kto chce niečo dosiahnúť. Sme tu pre vás. Ozvite sa nám počas pracovných hodín telefonicky alebo mailom. Navštívte nás aj na našich iných socálnych stránkach.

"Každý problém vo firme je v skutočnosti personálny problém."

- Alfred Herrhausen -

Firemná filozofia firmy Personella

Spájame najlepších! Spokojní zákazníci, motivovaní zamestnanci sú výsledkom našej práce.

Naším cieľom sú vždy spokojní zákazníci, našim najdôležitejším bohatstvom sú spokojní a motivovaní zamestnanci. Z tohto dôvodu sa spoliehame na vzájomnú dôveru, úprimnosť a spravodlivosť voči našim zákazníkom, ako aj pri zaobchádzaní s našimi zamestnancami.

TOP