Služby pre ľudí, ktorí žijú alebo pracujú v Nemecku

Ponúkame široké spektrum služieb pre ľudí zo Slovenska alebo z Českej republiky, ktorí žijú a pracujú v Nemecku alebo majú zákazky v Nemecku a potrebujú vybaviť administratívne záležitosti. Preberieme za vás všetky vaše papierovačky!

Vrátenie daní z Nemecka

Vrátenie daní z Nemecka? Pracujete alebo pracovali ste ako zamestnanec v Nemecku alebo ste mali zakázky a vznikla vám daňová povinnosť? Ak áno, možno máte máte nárok na eventuálne preplatky dane z príjmu alebo z obratu. Informujeme Vás o možnostiach, ktoré máte, ak ste v Nemecku ako zamestnanec alebo firma alebo ako živnostník paracovali. Spolupracujeme s viacerími nemeckými daňovými poradcami, ktorí pre Vás môžu prebrať vaše záležitosti.

Rodinné prídavky a prídavky na deti

Pokiaľ žijete s deťmi v Nemecku alebo je váš hlavný príjem rodiny z Nemecka, máte nárok na prídavky na deti z Nemecka. Vybavíme vám všetky žiadosti a formality pre prídavky na deti a rodičovský príspevok. Ak máte záujem o vybavenie prídavkov, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám pomôžeme. Proces vybavovania je zdĺhavá náležitosť, neodkladajte si žiadosti na poslednú chvíľu.

Služby pre podnikateľov a SZČO

Poradenstvo pri zakladaní živnosti alebo firiem v Nemecku. Žiadosti o daňové identifikačné číslo, informácie pre oslobodenie od stavebnej zrážkovej dane (Freistellung) a iné. Čo všetko treba dodržovať, aby ste sa vyhli výstražným pokutám a nepríjemným upomienkám zo strany konkurencie? Kontaktujte nás!

 

Naďalej Vám ponúkame rôzne služby spojené s úradnými záležitosťami v Nemecku. Overné preklady a tlmočenie zo slovenčiny do nemčiny a naopak. Odhlásenie z pobytu a zo zdravotnej posiťovne pri odchode z Nemecka, keď sa chcete vrátiť na Slovensko. Vybavovanie so SOKA-Bau. Prihlásenie do remeselníckej komory (Handwerkskammer), konzultácie s dôchodkovou poisťovňou a veľa ďalších.

Ak máte otázky, kontaktujte nás výlučne telefnonicky počas úradných hodín alebo prostredníctvom mailu.

 

TOP